TITLE: No. 32 • 
MEDALLION OF AKHENATEN PORTRAIT
MATERIAL: White Limestone
SIZE: 7" x 4 1/2"
amarnano32